بازدید از کارگزاران استان زنجان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان ؛

در ماه گذشته همکاران واحد بازرسی و نظارت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان زنجان  20 مورد انبار کارگزاران را مورد بررسی و نظارت قراردادند . این امر به روش دورکاری انجام پذیرفت .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید