تامین وارسال5374تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان اذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کردباتلاش همکاران موفق شدیم درسال99مقدار5374تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه جهت بهره برداران استان اذربایجان غربی تامین وارسال نماییم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید