ارسال کود اوره به مقصد کارگزاران شهرستان زرقان استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و حمل مقدار 411 تن کود شیمیایی اوره به مقصد انبار کارگزاران شهرستان زرقان در تاریخ 1400/2/14 از طریق تعاونی حمل و نقل کامیونداران مرودشت خبر داد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید