برگزاری مناقصه امور واگذاری امور حفاظتی استان خراسان شمالی در اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور حفاظتی و نگهبانی  ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی ، در روز دو شنبه، سیزدهم اردیبهشت  ماه سال جاری،  با هماهنگی کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید