محصولات کود

دسترسی کشاورزان به تدوین نشر الکترونیکی کتاب محصولات کودی سال1400 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 حمید هزار جریبی  مدیر شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان   از تدوین و نشر الکترونیکی کتاب محصولات کودی شرکت های طرف تفاهم نامه با دفتر مرکزی  شرکت خبرداد وی تصریح کرد: با توجه به  اقدامات پیشگیرانه کرونا و مشکلات عدیده شرکت های طرف تفاهم نامه در خصوص تولید محتوی برای محصولات کودی خود، این امر با استقبال  شرکت  های تولید کننده مواجه و نسخه اردبیهشت 1400این کتاب الکترونیکی دروب سایت این شرکت به آدرس http/assc.ir/upload/assc-fertilizer.pdf قابل دسترس است  و  کشاورزان با توجه به  ملاحظه محتوی  کتاب اطلاعات کلیه محصولات کودی قابل عرضه از طریق شبکه کارگزاری را در اختیار داشته و می توانند خرید آن را نزد کارگزار متبوع خود سفارش گذاری کنند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید