کشتی بهدخت

اعلام آمادگی کشتی بهدخت جهت پهلوگیری

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

کشتی بهدخت به منظور پهلوگیری جهت بارگیری محموله کود شیمیایی اوره آمادگی خود را اعلام نمود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید