بازدید از عوامل تولید و توزیع مواد کودی استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

توسط کارگروه نظارت بر توزیع مواد کودی استان البرز،  متشکل از نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی ، بازرسی و رسیدگی به شکایات ، حراست ،سازمان صمت و موسسه تحقیقات خاک و آب به اتفاق معاون شرکت خدمات استان از روند توزیع کودهای کشاورزی توسط کارگزاران رسمی استان البرز بازدید بعمل آورده و نسبت به اهمیت موضوع توزیع نهاده های کشاورزی از سوی کارگزاران و عاملین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بمنظور جلوگیری از تخلفات احتمالی در توزیع مواد کودی و یا فروش خارج از شبکه و با قیمت های غیر مصوب یاد آوری نموده ، ضمناً از سوی معاون شرکت تاکید گردید کارگزاران دقت و حساسیت لازم را در خصوص تحویل کودهای کشاورزی به بهره برداران و کشاورزان واقعی معمول است و در این زمینه  اهتمام لازم را بعمل آورند. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید