تدارک بیش از 4000 تن کود های تکلیفی در فروردین ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم،

در فروردین سالجاری بیش از 4000 تن انواع کودهای شیمیایی یارانه ای توسط این شرکت تدارک دیده شد. کودهای مذکور از طریق شبکه کارگزاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم در سطح استان جهت مصرف کشاورزان توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید