تعیین قیمت سم پادان گرانول 4%

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی داخلی 

به منظور فروش حداکثری سم پادان گرانول 4% تولیدی مجتمع شیمیایی آبیک ، کمیته  قیمت گذاری جهت تعیین قیمت سم مورد اشاره تشکیل و جهت طرح وتصویب به هیأت مدیره ارسال شد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید