تامین کود اوره تعاونی روستایی درشهرستان سربیشه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: در فروردین ماه مقدار 25 تن کود شیمیایی اوره توسط کارگزار تعاونی روستایی در شهرستان سربیشه تامین و بین کشاورزان متقاضی توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید