برگزاری مناقصه واگذاری امور خدماتی استان خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

جلسه بازگشایی پاکات مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدماتی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی در سالن جلسات شرکت با حضور مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و دبیر کمیسیون معاملات و اعضا این کمیسیون برگزار شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید