برگزاری مناقصه امور حفاظتی استان کرمان در اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مناقصه عمومی یک مرحله ای امور حفاظتی و نگهبانی ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان، در روز شنبه،هجدهم اردیبهشت  ماه سال جاری،  با هماهنگی  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید