توزیع 40 تن کود اوره از طریق کارگزاری خدمات مشاوره ای در نکا

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع 40 تن  کود کشاورزی از نوع اوره در شهرستان نکا در فروردین ماه سال جاری از طریق کارگزاری خدمات مشاوره ای فنی کشاورزی خبر داد 

رضا افراسیابی  با اعلام این مطلب افزود 

کوداوره تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق  کارگزار  توزیع شرکت خدمات مشاوره ای تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی درسطح شهرستان نکا توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید