برگزاری مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی جنوب استان کرمان( جیرفت) در اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی  ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب  استان  کرمان (جیرفت) ، در روز یکشنبه، نوزدهم اردیبهشت  ماه سال جاری،  با هماهنگی دبیر  کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید