سمینار آموزشی نحوه نمونه برداری از کودهای شیمیایی جامد در قزوين برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان قزوين:

 دوره آموزشي نمونه برداري از کود شيميايي در اين استان با شرکت بيش از 50 نفر از همکاران کارگزار و انبارداران آنان در سالن آمفي تئاتر اداره کل دامپزشکي استان قزوين با حضور مهندس علاقه بندها، خانم فاطمه دادجو و همکاران محترمشان از مرکز  تحقيقات و مطالعات کاربردي کرج بـرگـزار گرديد.

 عناوین آموزشی این دوره بر اساس مدارک و مستندات موسسه استاندارد و همچنین نحوه عملکرد آزمایشگاه کنترل کیفیت کود ارائه گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید