کود شیمیایی

ارسال کود شیمیایی اوره برای شهرستان کبودرآهنگ استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: مقدار 50 تن کود شیمیایی اوره برای کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان کبودرآهنگ، در تاریخ هجدهم اردیبهشت ماه سالجاری، حمل و ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید