برگزاری جلسه کارگروه نظارت در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

جلسه کارگروه نظارت بر توزیع کود شیمیایی با حضور اعضا در محل دفتر مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بویین میاندشت برگزار گردید.

در این جلسه به بررسی روند توزیع کود شیمیایی درشهرستان پرداخته  و سپس از شرکت های تعاونی سطح شهرستان بازدید بعمل آورده شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید