شروع برداشت جو در خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی به نقل از معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان از آغاز برداشت جو از اراضی زیرکشت این محصول در خراسان جنوبی خبر داد و گفت: سطح زیرکشت جو در سال جاری در استان، ۲۱ هزار هکتار می باشد.

محمد مهدی سعیدی، رقم های نصرت، ریحان، مهر، یوسف و گلشن را از ارقام جو کشت شده در استان برشمرد و اظهار داشت: برداشت این محصول در استان تا اواخر تیر ادامه دارد.

وی با اشاره به کاهش سطح زیرکشت جو در سال جاری، خشکسالی گسترده در استان، خسارات ناشی از پیامد‌های مستقیم و غیرمستقیم خشکسالی، کاهش سطح زیرکشت دیم، کاهش نزولات جوی، افزایش شوری خاک، حمله آفات و بیماری‌ها و افزایش خسارت سرما را از جمله کاهش سطح زیرکشت گندم عنوان کرد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید