کارشناس معین استان البرز برای بازدید دوره ای از دستگاههای بوجاری

به گزارش رابط روابط عمومی امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی

کارشناس معین استان البرز بازدید دوره ای و تعمیر و نگهداری از دستگاههای بوجاری استان های تهران ،قم و سمنان را بعده گرفته است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید