تامین وارسال1508تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه به استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه

مهندس سهراب مصطفی مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام کرددرفروردین ماه سال جاری باتلاش همکاران موفق شدیم مقدار1508تن کوداوره ازمبداپتروشیمی کرمانشاه جهت بهره برداران استان مرکزی تامین وارسال نماییم

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید