تأمین و توزیع کود شیمیایی استان همدان

دپو حدود سه هزار تن کود شیمیایی اوره در انبار شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: حدود سه هزار تن کود شیمیایی اوره فله در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان دپو شده است.

آقای الیاسی افزود این مقدار کود شیمیایی اوره فله، از ابتدای سالجاری تا بیستم اردیبهشت ماه، از مبداء بندر امام خمینی (ره) به مقصد استان همدان حمل و در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تخلیه شده است.

وی در ادامه گفت: مقدار هزار تن کود شیمیایی اوره فله نیز، توسط دفتر مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به استان همدان تخصیص داده شده است که ظرف چند روز آینده، از مبداء بندر امام خمینی (ره) بارگیری و در مقصد انبار استان تخلیه خواهد شد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در پایان با اشاره به اینکه عملیات کیسه گیری آن نیز در حال انجام است گفت: طبق سهمیه کود شیمیایی که سازمان جهاد کشاورزی استان همدان برای هر شهرستان در نظر گرفته است، به محض خرید کود توسط کارگزاران و عاملین فروش شرکت، کود شیمیایی به مقصد کارگزار حمل و تحویل می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید