توزیع کود اوره فروردین ماه سال 1400 شهرستان اندیمشک استان خوزستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان از میزان کود اوره توزیع شده در فروردین ماه سال 1400 خبر داد.

سیف اله طاهری مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان  ضمن بیان این خبر افزود در فروردین ماه سال جاری مقدار 200 تن کود اوره ارسالی از مبادی و انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خوزستان حمل و بین کارگزاران شهرستان اندیمشک توزیع گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید