تامین کود

تامین کود کارگزاری شهرستان مشگین شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 146.000 کیلوگرم کود اوره به کارگزاری آقای محمد قربانی واقع در شهرستان مشگین شهر در فروردین ماه سال 1400 تامین و ارسال شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید