تامین کود

تامین کود کارگزاری شهرستان اردبیل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 293.930 کیلوگرم کود اوره به کارگزاری آقای قاسم ایرانی واقع در شهرستان اردبیل در فروردین ماه سال 1400 تامین و ارسال شد . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید