آمار بارگیری کشتی بهدخت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

تا امروز سه شنبه مورخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، میزان بارگیری کشتی بهدخت از پتروشیمی پردیس عسلویه ۴۲۰۰۰ تن می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید