وصول 200 تن کود کلرور پتاسیم پودری از تولیدکنندگان داخلی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

عباس رسولی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین اعلام کرد؛ با توجه به نیاز مزارع و باغات قزوین به مصرف کودهای پتاسه و تخصیص و سهمیه درنظر گرفته شده جهت این استان، مقدار 200 تن کود کلرور پتاسیم پودری تولیدی شرکت فرآورده های فسفات کارون به انبار سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین حمل و در آنجا تخلیه شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید