بازدید رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی از دستگاه بوجاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

 

رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شهرستان های بیرجند، خوسف و درمیان از دستگاه بوجاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی بازدید به عمل آورد.

در این بازدید که رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان نیز حضور داشت، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی توضیحاتی را ارائه کرد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید