برگزاری مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی استان مازندران در اردیبهشت 1400

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی ، در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران، در روز سه شنبه، بیست و یکم اردیبهشت  ماه سال جاری،  با هماهنگی  دبیر کمیسیون معاملات ستاد شرکت، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید