توزیع 10000کیلوگرم بذر سویا رقم کتول توسط کارگزاری دانه های روغنی در ساری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از توزیع مقدار 10000 کیلوگرم بذر گواهی شده بوجاری شده دانه روغنی سویا  از رقم کتول  در شهرستان ساری خبر داد 

رضا افراسیابی  با اعلام این مطلب افزود 

بذر سویا تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزاری شرکت توسعه کشت دانه های روغنی در بین کشاورزان متقاضی در شهرستان ساری توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید