بازدید کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سرباز از مزرعه و باغ مرکبات

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان

بازدید کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سرباز از مزرعه و باغ مرکبات و انبه و ارائه نکات فنی به منظور کنترل آفات انبه و مرکبات

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید