توزیع انواع کودها ی شیمیایی

توزیع انواع کود های شیمیایی در استان مرکزی – اردیبهشت ماه 1400

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی

 

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی  از توزیع انواع کود های شیمیایی ،  در اردیبهشت   ماه سال جاری خبر داد.

سید علیرضا موسوی در ادامه افزود:  در اردیبهشت   ماه سال جاری مقدار 4873 تن  انواع کودهای شیمیایی توسط کارگزاران توزیع نهاده های کشاورزی استان  ، توزیع گردیده است .

مقدار  44 تن کود سولفات پتاسیم

مقدار 100تن کود سوپرفسفات تریپل .

مقدار 4729تن کود اوره

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید