نمونه برداري از كود سولفات پتاسيم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان كهگيلويه و بويراحمد،
نمونه برداري از كود سولفات پتاسيم توليدي شركت هاي مهين زاج و مرواريد ارسباران حين تخليه اين كود در انبار سازماني شركت خدمات حمايتي كشاورزي مطابق نظام كنترل كيفي است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید