تأمین کود شیمیایی شهرستان تویسرکان استان همدان

ارسال کود شیمیایی اوره برای شهرستان تویسرکان استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: مقدار 50 تن کود شیمیایی اوره، در تاریخ بیست و یکم اردیبهشت ماه سالجاری، برای کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان در شهرستان تویسرکان،  حمل و ارسال شد.

آقای الیاسی افزود کود شیمیایی تخلیه شده در انبار کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، طبق لیست مدیریت جهاد کشاورزی و مرکز خدمات شهرستان تویسرکان، در اختیار کشاورزان منطقه قرار می گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید