حمل کود شیمیایی به مقصد انبار کارگزاران استان تهران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و حمل مقدار 130 تن کود شیمیایی اوره به مقصد انبار کارگزاران استان تهران در تاریخ 1400/2/24 خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید