تامین و توزیع بیش از500 تن انواع کودهای کشاورزی پر مصرف NPK از ابتدای سال زراعی به چایکاران شهرستان شفت استان گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،

 

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان ازتوزیع بیش از 500 تن انواع کودهای کشاورزی یارانه ای برای مصرف بخش چای شهرستان شفت در سال زراعی جاری همراه با ثبت اطلاعات بهره برداران در سامانه پهنه بندی جهاد کشاورزی و همچنین ثبت رسید حواله کشاورز در سامانه توزیع نهاده ها تا  20  اردیبهشت ماه  سال1400خبر داد.

دکترصالح محمدی بابیان اینکه روند تامین و توزیع کودهای کشاورزی تا پایان دوره بهره برداری متناسب با سهمیه ابلاغی به شهرستان ها و میزان مانده جذب آنها ادامه خواهد داشت، وکشاورزان عزیز نگران تهیه کودهای مورد نیاز فعالیت کشاورزی خود نباشند و چنانچه کشاورزی تاکنون مبادرت به ثبت اطلاعات بهره برداری خود در سامانه پهنه بندی جهاد کشاورزی نشده، با مراجعه به مراکز خدمات جهاد کشاورزی و ثبت اطلاعات بهره برداری در سامانه پهنه بندی وکارگزاریهای مجاز این شرکت دولتی(تعاونی های روستائی، تولید،کشاورزی، چایکاران و همچنین بخش خصوصی) نسبت به تهیه نهاده های کشاورزی اقدام نمایند. ضمنا نظارت بر روند صحیح این کودهای کشاورزی بعهده ادارات چای و با تائید نهایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ها میباشد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید