بازدید دوره ای از کارخانه جات تولید کود طرف قرارداد شرکت در خراسان رضوی

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،

در راستای نظارت و بازدید دوره ای از کارخانجات تولید کود طرف قرارداد شرکت ، در مورخ 23 دی ماه سال 1397 مسئول امور فنی و مسئول حراست مدیریت آقایان مهندس بدیع و عطائی از واحد تولید کود پتاس سازان کویر سبز واقع در شهرستان گناباد بازدید بعمل آورند. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید