تأمین کود شیمیایی ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و حمل مقدار 207 تن کود اوره کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی به مقاصد تعیین شده در استان گلستان در تاریخ 24 اردیبهشت ماه سال 1400 خبر داد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید