اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

میزان ۹۴ تن کود شیمیایی اوره تولیدی شرکت پتروشیمی پردیس، از مبدا عسلویه به استان لرستان در مورخ ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ حمل گردید.