تأمین و ارسال کود شیمیایی به مقصد انبار کارگزاران استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس اعلام نمود:

در تاریخ 25 اردیبهشت ماه سال 1400 مقدار 42 تن کود اوره شیمیائی به مقصد انبار کارگزاران استان البرز بارگیری و حمل گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید