تخلیه کود شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان(جیرفت)

محمد شریفی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جنوب کرمان(جیرفت) با اعلام این خبر افزود :

تخلیه کود شیمیایی اوره در انبار سازمانی این شرکت در شهرستان رودبار جنوب در روز یکشنبه مورخ 1400/2/26 انجام گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید