نمونه گیری از پارت 200 تنی کود فسفاته 13%-استان چهارمحال وبختیاری

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری

با توجه به حمل محموله 200 تنی کود فسفاته 13% از تولیدات  شرکت کیمیا کود آناهیتا  پارت 6  در انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان  ، نمونه برداری از پارت مذکور انجام و جهت آزمایش و آنالیز به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید