جلسه تحقق شعار سال (کود شیمیایی، شناسایی موانع)

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس اعلام نمود:

در روز دوشنبه مورخ 27 اردیبهشت ماه سال 1400 جلسه تحقق شعار سال(کود شیمیایی، شناسایی موانع) در محل مدیریت حراست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تشکیل گردید.

حمید ابراهیمی زاده افزود: در این جلسه که با حضور مدیر و کارشناسان حراست سازمان، مسئول حراست شهرستان های زرقان و مرودشت، نماینده شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس و مرکز تحقیقات و همچنین نماینده معاونت بهبود تولیدات گیاهی سازمان به صورت چالشی و طوفان فکری برگزار گردید، درخصوص معرفی و شناسایی کلیه موانع و عوامل موثر در تدارک، تأمین و توزیع کود استان جهت تعیین میزان تأثیرگذاری هر کدام از عوامل بحث و تبادل نظر گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید