برگزاری مزایده 5 قلم تکنیکال و مواد اولیه سموم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک

جلسه ای با حضور مدیر فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات گیاهی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ، مدیر مجتمع ، معاون مالی اداری ، معاون بازرگانی ، مدیر امور مالی و دبیر کمیسیون معاملات مجتمع شیمیائی آبیک بمنظور برگزاری مزایده فروش 5 قلم تکنیکال و مواد اولیه سموم در روز سه شنبه 28 اردیبهشت1400در محل دفتر مدیریت مجتمع برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید