جلسه کمیته فنی بذر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،

جلسه کمیته فنی بذر استان با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان و مدیر استان آقای افضلی و کارشناسان فنی بذر استان ، در دفتر رئیس  سازمان جهاد کشاورزی استان، به منظور ورود  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در خرید بذر کندم برگزار گردید، و مقرر گردید شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به مقدار1200 تن بذر گندم  خریداری و پس از بوجاری توسط کارگزاران بین گشاورزان توزیع گردد 

مهندس افضلی با اعلام این مطلب افزودند:

امید است که کشاورزان با استفاده به موقع از کود های شیمیایی و بذر مناسب راندمان کاری آنها بالا رفته و کشاورزان به اهداف مورد نظر خویش نزدیک شوند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید