حمل کود شیمیایی به مقصد انبار کارگزاران استان قزوین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و حمل مقدار 123 تن کود شیمیایی اوره به مقصد انبار کارگزاران استان قزوین در تاریخ 30 اردیبهشت ماه سال 1400 خبر داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید