معرفی و ایجاد کاربران سامانه صدرو حواله الکترونیکی استان البرز

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

مدیریت محترم طرح و برنامه سرکار خانم مهندس نظری ، خبر از معرفی و ایجاد کاربران  سامانه صدور حواله الکترونیکی استان البرز را اعلام نمودند

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید