کشتی بهدخت

پایان عملیات تخلیه کشتی بهدخت

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت بازرگانی خارجی

عملیات تخلیه محموله کود شیمیایی اوره کشتی بهدخت در بندرعباس به پایان رسید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید