جلسه هم اندیشی با سرپرستی بانک کشاورزی استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

 

جلسه  هم اندیشی مدیریت و معاونت مالی اداری بازرگانی و مسئول مالی استان با سرپرستی و مسئولین بانک کشاورزی استان  در خصوص توسعه همکاری و همراهی بیشتر در محل بانک کشاورزی استان برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید