تأمین کود شیمیایی ازته مورد نیاز بخش کشاورزی استان مازندران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،

حمید ابراهیمی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از بارگیری و حمل مقدار 125 تن کود اوره کشاورزی از مبدأ پتروشیمی شیراز به منظور تأمین کود ازته مورد نیاز بخش کشاورزی به مقاصد تعیین شده در استان مازندران در تاریخ 2 خرداد ماه سال 1400 خبر داد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید