برگزاری جلسه مشترک با پیمانکار حمل استانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

با عنایت به اعلام برخی از کارگزاران استان مبنی بر مغایرت در بارنامه های ثبتی توسط شرکت حمل و نقل آبادان در سامانه هوشمند و عدم امکان رسید بارنامه ها توسط کارگزاری ها، با دعوت از مدیر و کاربر شرکت حمل و نقل آبادان مراتب بررسی و تذکر لازم برای رفع موارد صورتجلسه گردید. لذا مقرر گردید در اسرع وقت نسبت اصلاح بارنامه ها اقدام مقتضی را معمول نمایند. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید